Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Základní informace

 

Název projektu: Zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.

Popis projektu: Předmětem projektu je zajištění činnosti MAS v období realizace projektu. Projekt je určen pro obyvatele území MAS. Projekt chce dosáhnout zlepšení řídících a administrativních schopností MAS. Cílů chce MAS dosáhnout realizací aktivit uvedených v SCLLD.

Cíle projektu: Cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS (dále "SCLLD"). Dalším cílem projektu je zlepšení řídících a administrativních schopností Místní akční skupiny Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s., posílení animačních činností.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, z.s. (dále jen MASKLS) je otevřeným partnerstvím mezi veřejným a soukromým sektorem zabývající se ekonomickou, kulturní, společenskou a správní činností, péčí o přírodu a krajinu a trvale udržitelným rozvojem území.

 

Působnost místní akční skupiny je na území  obcí  Branky, Choryně, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Podolí, Police, Poličná a město Kelč ve Zlínském kraji a obec Starý Jičín v Moravskoslezském kraji. Dle nastalých potřeb území může místní akční skupina působit i na jiných územích.

 

Název se stanovuje podle účelu s ohledem na geografii:

Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko – Starojicko, z.s.  

Sdružení používá zkratku názvu: MASKLS.

 

Sídlo a adresa

Sídlem sdružení je Obec Police

Adresa sídla sdružení je:  Police 142,  756 44  Loučka                           

 

Cíl sdružení

Cílem sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území – venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s ohledem na ochranu přírody a krajiny. Sdružení vytváří a naplňuje rozvojové koncepce a strategie a rozvíjí mezisektorovou spolupráci.

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET