Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 1-2009

Dokumenty k Výzvě č. 1/2009 MAS KLS

Úplné znění Výzvy č. 1/2009


Fiche 1


Fiche 2


Fiche 4


Strategický plán LEADER MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na období 2008 - 2013

 

Dokumenty pro žadatele
Formulář žádosti o dotaci. K vyplnění žádosti musíte mít v počítači nainstalovanou poslední verzi programu Acrobat Reader.
Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci


Příjem žádostí ukončen.

 

Závazná osnova projektu:

Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby

 

Opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

 

Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

 

Osnovy projektů jsou součástí Samostatné přílohy 9.

Upozornění: Závazné znění pravidel pro žadatele a příjemce, jakož i formulář žádosti a osnovy projektů, jsou dostupné na webu www.szif.cz. Doporučujeme žadatelům sledovat aktualizace dokumentů.  

 

Přehled podmínek pro Fiche opatření - Samostatná příloha 9

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/672/000139

Dokumenty pro příjemce:
Seznam dokumentace k zadávacímu řízení
Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů

Metodické oznámení č. 1-2009-1

 

Seznam vybraných žádostí

 

Kontakt:

Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Manažer MAS: Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044

 

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET