Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Informace zveřejňované na základě pravidel PRV 2007 - 2013

Doplněno dne 8.1.2015:
V návaznosti na ukončení realizace projektu 08/005/41100/672/000139 se přijímají následující opatření:
Monitorovací zprávy za r. 2014 budou zveřejněny po jejich schválení SZIFem, předpokládaný termín: květen 2015.
Ostatní informace uvedené na této stránce nebudou aktualizovány a budou zveřejněny po dobu udržitelnosti shora uvedeného projektu. Aktuální informace zveřejňované na základě požadavků řídících orgánů operačních programů jsou přístupné z menu na hlavní stránce MAS.

Na základě Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen „Pravidla MAS"), vydaných MZe pod č.j. 37052/2010-10000, zveřejňujeme následující informace:

Statut - není k dispozici

Stanovy 

Organizační řád a struktura

Organizační schema
Složení rozhodovacích a kontrolních orgánů MAS:

Výběrová komise:

Karel David
Miroslav Klimpar
Milan Krumpoch
Radim Bajar
Marie Kettnerová

Programový výbor:

Pavel Klvaňa
Radek Sommer
Božena Davidová
Tomáš Mareček
Karel Hlavica
Hana Škrlová
Rudolf Hrnčíř

Revizní komise:

Jaroslav Pajdla
Eva Vahalíková
Jiří Šnajdar

 

 
Aktuální seznam členů MAS:

Zemědělské družstvo Kelečsko
Pekárna Lešňanka, s.r.o.
Starojicko, a.s.
Tomáš Mareček
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné
Agrotech Poličná, spol. s r.o.
Jaroslav Pajdla
Eva Vahalíková
Jitka Pavelková
Marie Černochová
Obec Police
Obec Lešná
Obec Starý Jičín
Město Kelč
Obec Branky
Obec Choryně
Obec Kladeruby
Obec Kunovice
Obec Loučka
Obec Podolí
Obec Poličná
Český rybářský svaz - míst.organizace Kelč
Pavel Vašut

 


Adresa sídla a kanceláře:
Police 142, okr. Vsetín

Konzultační hodiny:
Úterý: 10 00 - 12 00

Kontaktní osoba:

Zdeněk Hynek

Telefon:
734455044

e-mailový kontakt:
maskls@seznam.cz

SPL

Informace o výzvách k příjmu žádostí MAS: aktuálně vyhlášené výzvy jsou uvedeny na hlavní straně v seznamu záložek, proběhlé zde.

Metodické oznámení č. 1-2012

Zápisy z jednání orgánů MAS r. 2013

Monitorovací zprávy:

2012/3

2013

2014

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET