Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 5-2011

 

Výzva č. 5/2011

Datum zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 22.04.2011, datum ukončení příjmu žádostí na 12.05.2011.

Dokumenty k Výzvě č. 5/2011 MAS KLS

Dokumenty pro žadatele

Formulář žádosti o dotaci.

Doplňující informace k žádosti

Strategický plán Leader

Pravidla IV.1.2.

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 4

Fiche 5

Závazná osnova projektu:

Zrušeno. Příloha bude nahrazena přílohou Doplňující informace k žádosti o dotaci (podle závazného vzoru zveřejněného na www.maskls.cz). Vzor bude zveřejněn po schválení Fichí.

Odhadovaná alokace na projekty podpořené MAS za období realizace SPL pro Výzvu č. 5/2011: 30 000 000 Kč. Tento údaj bude použit při bodování preferenčního kriteria 13 Fiche 5.

Upozornění pro žadatele: Datum registrace na SZIF uvádějte od 13.6. do 24.6.2011. 


Registrační číslo MAS: 08/005/41100/672/000139

Odkaz na stránku SZIF s dokumenty pro žadatele a přílemce:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12

Kontakt:
Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Manažer MAS: Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044

 

Příjem žádostí ukončen.

Seznam přijatých projektů

Seznam vybraných žádostí, Seznam nevybraných žádostí

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET