Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Oznámení o vyhlášení výzvy

MAS oznamuje vyhlášení výzvy k předkládání projektů. V rámci výzvy bude možné předkládat projekty v rámci Fichí 2, 3 a 5. Text výzvy a dokumenty pro žadatele budou zveřejněny v nejbližším možném termínu. Datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 27.04.2012, datum ukončení příjmu žádostí na 18.05.2012. Fiche jsou k dispozici v sekci ke stažení. Veškeré informace, jakož i termín informačního semináře pro žadatele, budou zveřejněny ve výzvě. Upozorňujeme žadatele, termíny vyhlášení výzvy mohou být změněny v závislosti na postupu schvalování aktualizace Fichí.

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET