Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 9-2013

 

Výzva č. 9/2013

Datum zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 05.04.2013, datum ukončení příjmu žádostí na 26.04.2013.

 

Dokumenty k Výzvě:

Dokumenty pro žadatele:

Formulář žádosti o dotaci

Doplňující informace k žádosti

Strategický plán Leader

Pravidla IV.1.2.

Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 5

Odhadovaná alokace na projekty podpořené MAS za období realizace SPL pro Výzvu č. 8/2013: 30 000 000 Kč. Tento údaj bude použit při bodování preferenčního kriteria Vazba na indikátory SPL MAS KLS.


Registrační číslo MAS: 08/005/41100/672/000139

Odkaz na stránku SZIF s dokumenty pro žadatele a příjemce:

http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/eafrd/osa4/1/12

Kontakt:
Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Manažer MAS: Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044

Seznam přijatých žádostí

 

Název (jméno) žadatele Místo realizace projektu Název projektu Číslo Fiche
Obec Starý Jičín Starý Jičín Rozšíření místního hřbitova ve Starojické Lhotě 2
Obec Lešná Lešná Obnova památkových objektů v Obci Lešná 3

 

 

Na základě Výzvy místním akčním skupinám ke zveřejnění „předpisu pro transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů" ze dne 11.05.2012 zveřejňujeme Metodické oznámení č. 1-2012 Postupy při výběru projektů a způsob bodování v návaznosti na bodovací kriteria. Jedná se o tentýž dokument, který byl zveřejněn 01.05.2012 na webu MAS v sekci Informace zveřejňované na základě pravidel PRV. Vzhledem k tomu, že SZIF k jeho zveřejnění vyzval i ty MAS, které tak již učinily, zveřejňujeme jej opět. MO je ke stažení zde.

Termín zasedání výběrové komise:   16.05.2013 13 00. Termín zasedání výběrové komise se mění na 21.05.2013 13 00.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET