Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

1. výzva PRV

Výzva č. 1 PRV

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače, správné reg. č. MMR je CLLD_16_02_054,reg.  číslo ve Fichi uvedl ŘO, přestože jej MAS ve Fichi dvakrát uvedla ve správném tvaru, ŘO údaj pokaždé změnil na reg. č. vztahující se k jiné žádosti. 

Metodické oznámení č. 1/2018,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě. Na semináře je třeba se registrovat do 5.2.2018 do 21 00 na adrese maskls@seznam.cz . 

 

Doplněno 5.2.2018:

Přílohy k žádosti jsou uvedeny na str. 33 a 43 pravidel PRV, link: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf

Ujistěte se na webu SZIF, že pracujete s aktuální verzí pravidel. 

 

Doplněno 03.03.2018

Na základě pravidel PRV Č. j.: 18502/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny,jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020(dále jen „Pravidla MAS“)Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) odst.6.1 písm b),  zveřejňujeme seznam přijatých žádostí: 

Název žadatele  IČ Místo realizace projektu (NUTS 5) Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche
NAMEOR1 IC NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE
KELEČSKO a.s. 150983 Kelč Stroj KELEČSKO a.s. 1
AGROTECH, spol. s r. o. 48390917 Choryně Úspora nákladů v živočišné a rostlinné výrobě 1
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné 151041 Lešná Stroje pro RV 1
Starojicko, a.s. 25352041 Starý Jičín Kolový traktor - Starojicko 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplněno 15.05.2018:

Na základě pravidel PRV Č. j.: 18502/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny,jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020(dále jen „Pravidla MAS“)Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) odst.6.3 písm g),  zveřejňujeme seznam vybraných žádostí: 

 

Název žadatele  IČ Místo realizace projektu (NUTS 5) Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche bodový zisk
NAMEOR1 IC NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE X
KELEČSKO a.s. 150983 Kelč Stroj KELEČSKO a.s. 1 110
AGROTECH, spol. s r. o. 48390917 Choryně Úspora nákladů v živočišné a rostlinné výrobě 1 60
Zemědělské obchodní družstvo Lešná se sídlem v Lešné 151041 Lešná Stroje pro RV 1 60
Starojicko, a.s. 25352041 Starý Jičín Kolový traktor - Starojicko 1 110

Na základě pravidel PRV Č. j.: 18502/2016-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny,jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020(dále jen „Pravidla MAS“)Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) odst.6.3 písm g),  zveřejňujeme seznam nevybraných žádostí: 

Název žadatele  IČ Místo realizace projektu (NUTS 5) Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche bodový zisk
NAMEOR1 IC NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE X
- - - - - -

 

 

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET