Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

1. výzva PRV

Výzva č. 1 PRV

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače, správné reg. č. MMR je CLLD_16_02_054,reg.  číslo ve Fichi uvedl ŘO, přestože jej MAS ve Fichi dvakrát uvedla ve správném tvaru, ŘO údaj pokaždé změnil na reg. č. vztahující se k jiné žádosti. 

Metodické oznámení č. 1/2018,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě. Na semináře je třeba se registrovat do 5.2.2018 do 21 00 na adrese maskls@seznam.cz . 

 

Doplněno 5.2.2018:

Přílohy k žádosti jsou uvedeny na str. 33 a 43 pravidel PRV, link: 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1513326856826.pdf

Ujistěte se na webu SZIF, že pracujete s aktuální verzí pravidel. 

 

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET