Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

2. výzva PRV

Výzva č. 2 PRV

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače. 

Metodické oznámení č. 1/2018,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě. 

Doplněno 27.02.2019:

Na základě pravidel PRV Č. j.: 53977/2018-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro místní akční skupiny,jejichž strategie budou schváleny v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020(dále jen „Pravidla MAS“)Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj) odst.6.1 písm b),  zveřejňujeme seznam přijatých žádostí: 

pořadové číslo projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche
cislo NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE
2019-076-002-001-007 Starý Jičín Starojicko 2019 - nakladač a shrnovač 1
2019-076-002-001-009 Kladeruby Údržba obecních travních porostů a sadů v obci Kladeruby 1
2019-076-002-001-005 Kelč Stroj STATEK KLADERUBY s.r.o. 1
2019-076-002-001-003 Poličná Pěstování a sklizeň širokořádkových plodin 1
2019-076-002-001-002 Lešná Stroje pro sklizeň pícnin 1
2019-076-002-001-001 Kelč Manipulátor KELEČSKO a.s. 1

 

Seznamy vybraných a nevybraných žádostí jsou součástí Zápisu o jednání Programového výboru, jak byl postoupen SZIFu. 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET