Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

4. výzva - IROP - Bezpečnost dopravy

4. výzva  - IROP - Bezpečnost dopravy

Text výzvy - pdfmodifikace výzvy k  07.04.2020.    

Příloha č.1 Kritéria formálního  hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení 

Mapa území MAS

Obecná a specifická pravidla: 
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-CLLD

 

Pozvánka na seminář pro žadatele 03.09.2019 v 10 30 a ve 13 00, nutná registrace na mailu maskls@seznam.cz do 02.09.2019 13:00. 

Seznam vybraných projektů: 

Registrační číslo projektu

Název projektu CZ

Žadatel

CZV projektu (Kč)

Příspěvek EU (Kč)

Bodové hodnocení

Pořadí VH

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012454

Chodník podél komunikace II/150 - U Kaple v obci Kunovice

Obec Kunovice

2141660,67

2034577,63

115

1

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012477

Stavba chodníku podél silnice III/43917 v obci Police

Obec Police

1296049,1

1231246,64

100

2

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012481

Stavba chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč

Město Kelč

2021214,71

1920153,97

85

3

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET