Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 3 PRV

Výzva č. 3 PRV

Fiche č. 1, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

Fiche č. 2, soubor lze otevřít pouze z HD počítače.

 

Metodické oznámení č. 1/2018,kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce PRV

 

K výzvě se uskuteční semináře v termínech uvedených ve výzvě.

 

Doplněno 2.3.2021:

Seznam přijatých žádostí:

pořadové číslo projektu Místo realizace projektu (NUTS 5) Název projektu Název nebo číslo příslušné Fiche
CISPREDTISKU NUTS5T NAZ_PROJ CISLO_FICHE
2021-076-003-001-010 Kelč Investice ŽV 1
2021-076-003-001-011 Lešná Stroj pro ŽV 1
2021-076-003-001-012 Loučka Pořízení lisu 1
2021-076-003-001-014 Starý Jičín Shrnovač a obraceč pro sklizeň pícnin 1

 

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je uveden v protokolu z jednání Programového výboru zde

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET