Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Výzva č. 4-2011

Výzva č. 4/2011

Dokumenty k Výzvě č. 4/2011 MAS KLS

Úplné znění Výzvy č. 4/2011

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Fiche 4

Fiche 5

Strategický plán LEADER MAS Kelečsko-Lešensko-Starojicko na období 2008 - 2013

Dokumenty pro žadatele
Formulář žádosti o dotaci. K vyplnění žádosti musíte mít v počítači nainstalovanou poslední verzi programu Acrobat Reader.
Instruktážní list k vyplnění žádosti o dotaci


Závazná osnova projektu:


Opatření III.2.1.2. Občanské vybavení a služby


Opatření III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic

Opatření III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje


Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků


Osnovy projektů jsou součástí Samostatné přílohy 9.
Upozornění: Závazné znění pravidel pro žadatele a příjemce, jakož i formulář žádosti a osnovy projektů, jsou dostupné na webu www.szif.cz. Doporučujeme žadatelům sledovat aktualizace dokumentů.

Přehled podmínek pro Fiche opatření - Samostatná příloha 9

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/672/000139

 

Dokumenty pro příjemce:


Seznam dokumentace k zadávacímu řízení


Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů


Metodické oznámení č. 1-2009-1

 

Kontakt:
Adresa sídla sdružení je: Police 142, 756 44 Loučka
email: maskls@seznam.cz
Manažer MAS: Zdeněk Hynek, tel. 734 455 044

Příjem žádostí ukončen.

Seznam přijatých projektů

Seznam vybraných/nevybraných žádostí

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET