Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Programový rámec IROP

Harmonogram výzev 2018

Harmonogram výzev 2019 

Metodické oznámení č. 2/2017, kterým se stanoví interní postupy MAS ve věci administrace programového rámce IROP

1. výzva IROP Bezpečnost dopravy

2. výzva IROP Cyklodoprava

Doplňující informace k Výzvám č. 1 a č. 2: 

Změna termínu vyhlášení výzev na 15.06.2018, konec termínu příjmu žádostí se nemění. 

V případě nejasností nebo problémů kontaktujte MAS na mail maskls@seznam.cz. Upozorňuji, že řešení některých problémů nebo získání odpovědí na některé dotazy může být vzhledem k období dovolených časově náročnější, doporučuji proto nenechávat přípravu projektů a podání žádostí na poslední chvíli. 

Názvy výzev v MS: 1.výzva MAS KLS-IROP- Bezpečnost dopravy, 2.výzva MAS KLS-IROP- Cyklodoprava

Doplněno 15.8.2018:

link na  SCLLD 2014 - 2020

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET